Webdesign bureau voor ZZP en MKB
Door: Quint Engel
Op: 1 juli 2019

Doel van een website

Het doel van een website bepalen is het startpunt voor het ontwikkelen van een professionele website. Een groot probleem van veel ondernemers die een nieuwe website (laten) ontwikkelen, is dat ze niet precies weten wat ze willen bereiken. Ze weten dat ze een website nodig hebben en hebben misschien zelfs al wel een vaag idee van het doel van de website. Ze hebben echter niet de tijd genomen om dit goed uit te werken en écht de diepte in te gaan. Je moet even de tijd nemen om na te denken over wie je bent, waar je gepassioneerd over bent en wat de kernwaarden van je bedrijf zijn. Je kan alleen succes behalen als je weet wat je wilt bereiken, bepaal dus altijd eerst het doel van je website!

Het ontwikkelen van een nieuwe website start dus met het vaststellen van het doel van je website. In dit artikel:

Doel van een website

Het doel van een website

Wil je een succesvolle website ontwikkelen? Dan is het belangrijk dat je heldere doelen omschrijft voor je website. Een doel is een duidelijk geformuleerd resultaat dat binnen een bepaalde periode bereikt moet zijn. De meest gebruikte manier om heldere doelen op te stellen is de SMART-methodiek, wat staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

‘Het verhogen van omzet of winst’ of ‘processen automatiseren voor het verlagen van de kosten’ of ‘het verbeteren van de klantenservice’ is dus niet specifiek genoeg. Deze doelen zijn te algemeen! Als je bijvoorbeeld meer verkeer wilt aantrekken, kan je dat specifiek maken door aan te geven:

 • Hoeveel verkeer, bijvoorbeeld 1500 bezoekers
 • Wat moet de kwaliteit van het verkeer zijn (tijd op de site, aantal bezochte pagina’s, conversie)?
 • Over welke periode praat je? Per dag, week, maand of bijvoorbeeld kwartaal?

Verschillende doelen van je website

Een website kan natuurlijk allerlei doelen hebben. Echter het hoofddoel van je website zal in de meeste gevallen in één van onderstaande 5 categorieën vallen.

 1. Informeren
 2. Verkopen
 3. Leads genereren
 4. Branding / Merkbeleving
 5. Service bieden

Bovenstaande doelen zijn natuurlijk ook nog niet specifiek genoeg, maar geven je mogelijk wel al een eerste richting. Door een duidelijk doel te stellen, kan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de nieuwe website zich committeren aan dit doel. Als je weet wat je wilt bereiken, dan kun je ook een stuk eenvoudiger evalueren en bijsturen. De tijd nemen om je doel helder te formuleren is écht een cruciale eerste stap voor het ontwikkelen van een succesvolle website.

Één hoofddoel en de kracht van het weglaten

Het is belangrijk één hoofddoel te omschrijven. Natuurlijk kan een website meerdere doelen dienen, maar de kans dat het doel bereikt wordt is het grootst als er één primair doel wordt gesteld. Pas op! Stel niet te veel secundaire doelen op! Ondernemers willen vaak van alles communiceren en zijn bang om dingen weg te laten. Zo verklein je de kans op succes! Maak juist gebruik van de kracht van het weglaten! Durf je te onderscheiden! Een mooie video over dit onderwerp is de video van Jos Burgers. De video is uit 2009, maar geeft op een leuke manier aan hoe belangrijk het is om je te onderscheiden en te durven kiezen!

Hoe het doel van mijn website bepalen

Hoe bepaal je de doelen voor jouw website? Misschien weet je al precies wat de doelen van je website zijn? Toch zie ik vaak dat mensen moeite hebben de doelen voor hun website juist te formuleren. Begrijp dat online doelstellingen niet zomaar uit de lucht komen vallen, ze zijn altijd gebaseerd op de organisatiedoelstellingen. Begin daarom bij het achterhalen van de organisatiedoelen. Ook kan je om het iets makkelijker en concreter te maken de doelen van iedere afdeling achterhalen. Welke doelen heeft bijvoorbeeld de afdeling verkoop, of de afdeling klantenservice, of de afdeling personeelszaken.

Doelen van je website kunnen zijn:

 • Bezoekers overtuigen iets te doen
 • Je netwerk vergroten (inschrijvingen op je nieuwsbrief vergaren)
 • Verstrekken van informatie (een website van een evenement)
 • Offerte aanvragen binnen halen
 • Je product verkopen (webwinkel)
 • Contact leggen (middels een contactformulier of telefonisch)
 • Interactie aan gaan met bezoekers en je doelgroep

Deze doelen zijn natuurlijk nog niet SMART, maar geven je mogelijk wat inspiratie. Als je een overzicht hebt van de organisatie- en/of afdelingsdoelen, vraag je dan bij ieder doel af ‘Hoe kan de website bijdragen aan dit doel? De antwoorden op deze vraag gebruik je om jouw online doelstellingen te formuleren. Geef vervolgens direct prioriteiten aan de verschillende doelen.

Werk altijd met 1 hoofddoel, dit is het belangrijkste doel van je website. Mijn advies is om niet meer dan 5 doelen te formulier. Kies hierbij 1 hoofddoel en indien nodig 4 subdoelen. Integreer niet al je doelen op iedere pagina. Sterker nog, kies één doel per pagina! Als je teveel van een bezoeker vraagt is het resultaat dat je bezoeker niets meer doet en je doelen dus niet bereikt worden.

Werk vervolgens je hoofddoel uit in subdoelen en acties. Een voorbeeld:

Hoofddoel website

24 nieuwe klanten binnenhalen in het huidige jaar met een minimale totaal omzet van € 50.000

Subdoelen website

 • Top 5 posities behalen in Google op zoektermen 1,2,3 en 4
 • 500 bezoekers per maand die pagina A, B en/of C lezen
 • 15 bezoekers die een offerte aanvraag formulier invullen
 • 2 offerte aanvragen per maand die doorgang vinden

Acties

 • Social Media profiel opzetten (of meerdere, focus wel op kwaliteit, niet op kwantiteit)
 • Interessante blogs schrijven om in te zetten op website en social media
 • Doelgroep in kaart brengen (eventueel m.b.v. klantpersona’s)
 • Meet- & Analysepunten inbouwen (wekelijks & maandelijks)
 • Bijsturen aan de hand van verzamelde data

TIP!

Heb je jouw doel geformuleerd? Print je doel uit en hang deze op een prominente plek zodat je er iedere dag aan herinnerd wordt! Dit helpt je focus te houden en het vergroot de kans op succes aanzienlijk!

Lay-out / Design op basis van het doel van een website

Je doelen bepalen de layout en de inhoud (content) van je website. Als je doelen hebt geformuleerd kan je prioriteit geven aan bepaalde onderdelen op je website en weet je dus ook welke informatie je waar moet plaatsen.

Is het ondersteunen van de klantenservice met het antwoord geven op algemene vragen een doel? Zorg dan dat je kwalitatieve ‘Veelgestelde Vragen’ sectie op je website maakt die makkelijk toegankelijk is en zet bijvoorbeeld een link naar deze sectie onder het telefoonnummer van de klantenservice of bijvoorbeeld in de offerte die je verstuurd. Hoe beter deze sectie is ontwikkeld hoe meer tijd het bespaart voor de afdeling klantenservice. Zorg er in dit geval ook voor dat je zaken bijstuurt en aanpast, zodat de kwaliteit van de ‘FAQ’s’ blijft toenemen.

Meten = weten

Is het gelukt een helder doel te formuleren voor je nieuwe website? En heb je een design gevonden wat daarop aansluit?

Met behulp van diverse tools zoals bijvoorbeeld Google Analytics kan je resultaten in kaart brengen. Zorg dat je hier vaste tijdstippen voor inplant, anders wordt je tijd meestal opgeslurpt door de hectiek van de dag en zijn analyses precies de dingen die blijven liggen.

Heb je tijdens de start van het traject een duidelijke planning gemaakt? Vergeet niet dat het een levend proces is. Als blijkt uit analyses dat er dingen moeten worden aangepast of bijgesteld, voer deze wijzigen dan door! Belangrijk is wel dat de meting of analyse betrouwbaar is. Gooi dus niet je hele planning om naar aanleiding van de cijfers van één week, dit is een wel erg korte momentopname en niet altijd betrouwbaar genoeg om conclusies uit te kunnen trekken.

Net zo belangrijk als het vaststellen van het doel van je website is het meten van de resultaten. Als het goed is heb je doelen SMART geformuleerd dus weet je in meetbare cijfers wat je wilt behalen.

Key Performance Indicators, kortweg KPI’s

Het is zinvol om ‘Key Performance Indicators’ vast te stellen, kortweg KPI’s. KPI’s geven je inzicht in hoeverre de gestelde doelen behaald worden. Het zijn de essentiële waardes en gegevens die bijdrage aan het behalen van het doel. KPI’s helpen je te definiëren welke gegevens je moet monitoren, om te bepalen of je op de goede weg bent met het realiseren van je doelstellingen.

Als je het hoofddoel van je website en eventuele subdoelen helder geformuleerd hebt, kun je de KPI’s vaststellen. Op basis van deze essentiële indicatoren kun je de prestaties beoordelen. Voorbeelden van KPI’s zijn:

 • Aantal bezoekers op pagina
 • Aantal unieke bezoekers op pagina
 • Gemiddelde tijd op pagina
 • Bouncerate van pagina
 • Aantal pagina’s per sessie
 • Conversieratio van een pagina
 • Etc.

Ga na welke KPI’s een betrouwbare indicator zijn om te bepalen of gestelde doelen bereikt worden. Door wekelijks en/of maandelijks de KPI’s te analyseren kan je tijdig bijsturen op het moment dat het niet goed dreigt te gaan.

Voorbeeld doel website en KPI's

Wat is het doel van jouw website?

Nu ben ik even nieuwsgierig? Wat wil jij bereiken met je website en lukt dat? Wat werkt goed en wat niet? Ik vind het super tof als je het doel van jouw website even wilt delen als reactie onder dit artikel. Alvast bedankt!

Bel mij terug